Jak postupovat


O webu


Jak postupovat.cz seznamuje s postupem při životních situacích a problémech, se kterými se řada lidí ve svém životě setkává. Ačkoli jsou tyto situace poměrně běžné, jejich řešení nebývá pro laika jednoduché. Jednotlivé články proto nabízí nejen odpovědi na časté otázky a vysvětlení některých pojmů, ale především možné kroky, které je možné při řešení situace zvolit.

Součástí textů jsou proto také vzory návrhů k soudu, ale také dopisů, formulářů atd. Tyto vzory si můžete také stáhnout samostatně v sekci Vzory.

Články jsou v pravidelných intervalech aktualizovány, již nyní obsahují aktuální informace, které se k tématům vztahují po účinnosti nového občanského zákoníku (od 1.1.2014).

Pokud v některém článku najdete chybu nebo nejasnost, budeme rádi, pokud necháte komentář pod článkem nebo zašlete zprávu na adresu info@jakpostupovat.cz.

SEZNAM ČLÁNKŮ


RODINA


Rozvod Dozvíte, jak postupovat při rozvodu, aniž byste si museli platit právního zástupce. Součástí článku jsou vzory s komentářem.

Vymáhání výživného Jak postupovat, pokud jeden z rodičů neplatí výživné. Kdy je možné obrátit se na exekutora nebo podat trestní oznámení na policii.

Zrušení výživného Kdy je možné přestat platit výživné dospělému dítěti a jak je možné výživné nechat zrušit soudem, článek obsahuje vzory.

Určení otcovství Článek popisuje, jakým způsobem je možné zapsat otce dítěte do rodného listu a jakým způsobem probíhá soudní určování otcovství.

,
PRÁCE

Výpověď ze zaměstnání Jak se zachovat, když Vám zaměstnavatel předá výpověď - jaká jsou vaše práva a možnosti obrany.

Výpověď ze zdravotních důvodů Na co je třeba dbát při ukončování pracovního poměru ze zdravotních důvodů, aby se například nekrátila podpora v nezaměstnanosti. Kdy je možné požádat o invalidní důchod a kdy je možné žádat odstupné či odškodnění.

Nevyplácení mzdy Jaké jsou Vaše možnosti pokud zaměstnavatel přestal vyplácet mzdu. Kdy je možné obracet se na úřad práce, kdy na soud a kdy vymáhat mzdu v insolvenčním řízení.

ÚŘADY

Registrace na úřadě práce Jaká jsou práva a povinnosti při evidenci na úřadě práce, jaké jsou podmínky pro pobírá podpory v nezaměstnanosti a jaký je vztah podpory v nezaměstnanosti a způsobu ukončení pracovního poměru.

Příspěvek na péči Co můžete dělat v případě, že některý z členů Vaší rodiny onemocněl nebo je závislý na péči z důvodu vysokého věku. Kdy je možné žádat o příspěvek na péči, jaké existují sociální služby a kdy je vhodné přerušit zaměstnání.

Zrušení trvalého bydliště Článek popisuje postup při rušení trvalého bydliště bývalého či současného nájemníky, například v situaci, kdy tato osoba má exekuce či jí exekuce hrozí.

SOUDY

Osvobození od soudních poplatků Podání žaloby k soudu je obvykle spojeno s nutností zaplatit soudní poplatek. V některých případech je však možné požádat o osvobození od jeho placení. V článku najdete vzory a formuláře.

Platební rozkaz Pokud Vám byl doručen platební rozkaz, je třeba rychle jednat. Jaká je obrana proti neoprávněně vydanému platebnímu rozkazu a jak sepsat odpor.

Vymáhání dluhu Co se dá dělat, pokud Vám někdo dluží peníze a odmítá je vrátit. Kdy se lze obrátit na soud a exekutora, jak sepsat žalobu a jaký zaplatíte soudní poplatek.

DLUHY

Mobiliární exekuce Kdy může exekutor vstoupit do bytu, jaký majetek může zabavit a co naopak zabavit nesmí. Jak se bránit, pokud exekutor zabaví věci, které nepatří dlužníku.

Informace o dluzích a exekucích Co můžete dělat, když víte, že dlužíte, ale nevíte kolik a komu. Co je obsahem registrů dlužníků a jak můžete získat informace o probíhajících exekucích.

Dluhy manžela Jestliže Váš manžel dluží peníze, je třeba urychleně jednat, aby nebyl ohrožen i Váš majetek. Co je obsahem společného jmění manželů, jak se bránit exekuci a kdy je lepší rozvod.

Zablokování účtu exekutorem Co dělat, když Vám exekutor zablokoval účet, jak se z něj vybrat alespoň část peněz a jak dosáhnout jeho odblokování.

BYDLENÍ

Sleva z nájemného Článek seznamuje s právy a povinnostmi nájemce a pronajímatele. Jaké závady musí odstranit sám nájemce a za co zodpovídá pronajímatel. Jak postupovat, pokud pronajímatel odstranění závady odmítá.

Vystěhování dospělého dítěte z bytu Kdy a jak můžete přimět Vaše dospělé dítě, aby se z Vašeho domu či bytu vystěhovalo. Dokdy trvá vyživovací povinnost a jak může zasáhnout soud.

Změna pronajímatele Jaká jsou vaše práva a možnosti při změně pronajímatele. Kdy můžete dostat výpověď z bytu a jaká je platnost nájemní smlouvy.