Vzor dopisu rodiči dítěte o oznámení úmyslu podat trestní oznámení pro neplacení výživného
Jedná se o dopis, kterým můžete rodiči dítěte trestním oznámením pohrozit , aby si byl vědom toho, že mu může hrozit trest a v jaké výši. Je na Vašem zvážení, zda, se domníváte, že podobný krok může ve Vašem případě přinést požadovaný efekt či nikoliv. Dopis může být formulován jakýmkoliv způsobem, přiložit můžete také znění příslušné části trestního zákoníku , aby bylo patrné, že jste o věci dobře informovaná/informovaný.Stáhnout jako textový dokument
Marek Navrátil

Uhelná 25 Hodonín 695 01Věc: Oznámení o úmyslu ohlásit trestný čin neplacení výživnéhoTímto dopisem tě vyzývám k doplacení dlužného výživného v částce 25 200 Kč a dále řádnému placení běžného výživného, tak jak bylo stanoveno soudem.

Pokud nebude dluh vyrovnán, mám v úmyslu podat na policii trestní oznámení pro zanedbání povinné výživy v souladu s ustanovením v § 196 zákona č. 40/2009 trestního zákoníku. Za tento čin zákon stanoví trest odnětí svobody v délce až pěti let.

V Hodoníně dne 20.5.2013

Tereza Novákovázákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník

Zanedbání povinné výživy

§ 196 (1) Kdo neplní, byť i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2) Kdo se úmyslně vyhýbá plnění své zákonné povinnosti vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, a) vydá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 oprávněnou osobu nebezpečí nouze, nebo
b) byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán.