Vzor: Dopis věřiteli s informací, že závazek není součástí společného jmění manželů
Dopis zašlete doporučeně na adresu věřitele. Uschovejte jeho kopii a zároveň potvrzení o odeslání, aby bylo možné tuto skutečnost prokázat, pokud by došlo k exekuci.

Stáhnout jako textový dokument
jméno a adresa věřitele
případně také IČ, jestliže se jedná například o banku


Věc: Upozornění, že závazek není součástí společného jmění manželů

Smlouva č. .............

Pokud se Vám podaří zjistit číslo smlouvy, uveďte ho. Pokud ne, pak by bylo vhodné v dopise uvést kromě jména manžela/manželky také jeho či její datum narození, aby banka mohla identifikovat o jaký závazek se jedná.


Přílohy:
- kopie návrhu na rozvod podaná dne 7.1.2013 k okresnímu soudu ve Zlíně

Dobrý den,

tímto dopisem bych ráda upozornila na skutečnost, že závazek vyplývající ze smlouvy o půjčce č. ........, kterou u Vás svým jménem podepsal můj manžel Antonín Novotný, není součástí našeho společného jmění manželů.

Smlouvu manžel podepsal bez mého vědomí. Manžel půjčené peníze využil pro své soukromé účely, nejednalo se tedy o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny.

V souladu s ustanovením § § 710 zákona č. 89/2012 Sb. nového občanského zákoníku není tento závazek součástí společného jmění manželů.

§ 710

Součástí společného jmění jsou dluhy převzaté za trvání manželství, ledaže
a) se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, nebo
b) je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny.Tuto skutečnost Vám oznamuji pro případ, že by byl dluh v budoucnu vymáhán. Ačkoli naše manželství stále trvá, byl již podán návrh na rozvod k okresnímu soudu ve Zlíně. Mám obavy, že manžel nebude své závazky v budoucnu plnit. Vzhledem k mé aktuální majetkové situaci nejsem schopna za něj závazek uhradit.

Ve Zlíně dne 20.5. 2013

Karla Novotná