Kde zjistit komu a kolik dlužímŘada dlužníků se už setkala s tím, že se jim nepodařilo vybrat peníze ze svého účtu a banka jim oznámila, že je účet zablokován v důsledku exekuce. Jiným dlužníkům se může dokonce stát, že jim u dveří zazvoní exekutor, který vymáhá dluh, o němž dlužník neměl tušení nebo nevěděl, že už došel do exekuce. V následujícím článku zodpovíme nejčastější otázky a shrneme postup, jak zjistit kde mám exekuce. Zároveň také zmíníme postup, jak této situaci předcházet.

Pokud by vám postup nebo některý ze vzorů nebyl jasný, můžete kontaktovat například některou z bezplatných občanských poraden.Jak zjistit, kde mám dluhy?

Bohužel v současnosti neexistuje spolehlivá jednotná metoda, jak se dopátrat všech závazků>.

Využít můžete služby registrů dlužníků. Vstup do nich je však obvykle zpoplatněn a řada z nich je nevěrohodná, s nedostatečným množstvím dat. Přinášíme seznam spolehlivých registrů. Je však třeba si uvědomit, že žádný z registrů není vyčerpávající.

Prvním krokem by proto mělo být, abyste se sami zamysleli nad tím, kde byste mohli mít dluh. Pokud nechcete čekat na výpis z registru, pak si musíte dotyčný instituce osobně obejít a pokládat dotaz, zda zde máte či nemáte nějaký neuhrazený závazek.

Věrohodné registry dlužníků& Bankovní registr klientských informací (BRKI)

Informace o úvěrech (smlouvy o úvěru, kreditní karty, kontokorent), které byly uzavřeny smlouvami s bankami : například ČSOB, Ge Money bank, Komerční banka, Raiffeisenbank, Česká spořitelna, Air Bank, Fio Bank, Sberbank a další.

Výpis je při osobním vyzvednutí a do 30 dnů možné získat od 100 Kč - celý ceník najdete zde, klientské centrum je však pouze v Praze, takže je pro většinu lidí třeba žádat poštou prostřednictvím podepsané žádosti a cena se zvyšuje o poštovné.

Nebankovní registr klientských informací (NRKI)

Informace o úvěrech u nebankovních společností: například leasingové společnosti, Cetelem, Cofidis, Home Credit a další.

Protože tento registr má stejného provozovatele jako Bankovní registr klientských informací, postup pro získání výpisu je stejný, jako v předchozím případě .

Solus

Obsahuje údaje poskytnutné bankami, nebankovními finančními společnosti a navíc mobilními operátory.

Například Air Bank, mBank, CETELEM, ČSOB, GE Money Bank, Komerční banka, ESSOX, PROFI CREDIT, Telefónica O2, Vodafone, T-Mobile, RWE a další.

Je třeba vyplnit a zaslat písemnou žádost s úředně ověřeným podpisem (na poště nebo u notáře) na adresu sdružení (Antala Staška 510/38, 140 00, Praha 4 - Krč.

Výpis je možné obdržet poštou nebo prostřednictvím SMS

Cena za výpis je 218 Kč při zaslání dobírkou a 98 Kč při poskytnutí výpisu prostřednictvím SMS
Existuje jednotné místo, kde lze zjistit veškeré exekuce?


Ne. Avšak pro zjištění většiny exekucí je přímo exekutorskou komorou vedena Centrální evidence exekucí.

Jak postupovat


Do služby je však nutné se nejprve zaregistrovat a na svůj účet nahrát minimální částku 240 Kč.

Poté můžete dát vyhledat své jméno, což je zpoplatněno částkou 60 Kč. Následně se dostanete k seznamu exekucí dle spisové značky. Pokud budete chtít o jednotlivých exekucích zjistit detaily, každá taková informace je opět zpoplatněna částkou 60 Kč.

Příklad:

Jinými slovy, pokud má například dlužník pět exekucí, uhradí za zjištění podrobností o nich celkem 360 Kč. (60 Kč vyhledání exekucích a 5 x 60 Kč podrobnosti o jednotlivých exekucích).


Tip : Chcete-li ušetřit, můžete si vyhledat pouze seznam exekucí podle spisových značek a na zbytek se doptat na soudě.


Co v evidenci nenajdu?


Ani tato centrální evidence neobsahuje údaje o všech exekucích. Nenajdete zde exekuce vedené soudy, orgány státní správy a samosprávy, finančními orgány či zdravotními pojišťovnami.

Pokud tedy máte exekuce například z důvodu neplacení zdravotního a sociálního pojištění, pak zde exekuci nenajdete. Po těchto informacích tedy pátrejte přímo u příslušných institucí (zdravotní pojišťovna, správa sociálního zabezpečení, finanční úřad atd.).
Můžu získat informace o exekucích zdarma?


Pokud nechcete platit poplatek Centrální evidenci exekucí, pak bude zjišťování pravděpodobně zdlouhavější a bude třeba vyvinout více vlastní aktivity .


Možnosti


1. Získání informací na soudě - blíže viz další textový blok.

2. Získání informací od institucí, od kterých jste se o exekuci dozvěděli.

Například: správa sociálního zabezpečení (srážky z důchodu), banka, která Vám zablokovala účet nebo zaměstnavatel (srážky ze mzdy).

3. Další instituce, kde by mohly být dluhy - zdravotní pojišťovna, finanční úřad, správa sociálního zabezpečení

Tyto osoby a instituce by měli mít informace o spisových značkách exekucí a zároveň údaje o exekutorském úřadu, který exekuci vede. To je pro Vás zásadní, protože podrobnější informace získáte už přímo od exekutora.
Co dělat, když mi banka sdělila pouze jednací číslo (spisovou značku) exekuce?


Banka by měla mít k dispozici údaje o exekutorském úřadě, takže se nenechte odbýt pouze informací o spisové značce. Pokud se však přesto k údajům prostřednictvím banky nedostanete, můžete získat další informace na základě spisové značky u soudu.

Jak postupovat při zjišťování informací na soudě?


Každý má právo nahlížet do spisu, který se týká řízení, jehož je dotyčný účastníkem. To se tedy týká i exekucí. Protože ve většině případů probíhá soudní řízení u soudu, kde má trvalý pobyt žalovaná strana, měly by zde být dostupné i informace o Vašich exekucí.

Je proto třeba si vyhledat místně příslušný okresní soud. Na tento soud osobně zajdete a požádáte o nahlédnutí do spisu a to buď na základě:

Vašeho jména

Spisové značky nebo jednacího čísla, jestliže máte tyto údaje k dispozici.

Soudy obvykle mívají informační centrum, kde lze tyto informace zjistit. Pro první kontakt je někdy vhodné zvolit telefonický dotaz, aby mohl být spis pro Vás připraven atd.

Za samotné nahlédnutí do spisu se neplatí žádný poplatek. Pokud si však budete chtít nechat udělat kopii, budete muset zaplatit poplatek ve výši 20 Kč/strana. Pokud je tedy informací více, můžete si pouze některé potřebné údaje opsat nebo si je například vyfotit vlastním fotoaparátem, mobilním telefonem apod.

Jak mám postupovat při jednání s exekutorem?


Pokud už znáte spisové značky Vašich exekucí a jména exekutorských úřadů, můžete si vyhledat kontakty na exekutory a další informace zjišťovat od nich. Seznam soudních exekutorů a kontakty najdete na stránce exekutorské komory.

Poté můžete exekutora oslovit s žádostí o další informace


Potřebujete především znát, jaká je vymáhaná částka, kdo ji vymáhá atd. Poté se můžete s exekutorem pokusit domluvit buď na úhradě celé částky nebo na splátkovém kalendáři.

Čím dříve dluh uhradíte, tím nižší budou náklady exekuce. Pokud je dluh uhrazen do 15 dnů od výzvy k uhrazení dluhu, snižují se náklady o polovinu.

Pokud se exekutorský úřad nachází poblíž Vašeho bydliště, nejvhodnější je jednat osobně. Využít případně můžete také telefonický nebo mailový kontakt. Ne všechny exekutorské úřady jsou však při tomto způsobu jednání vstřícné, a proto je někdy vhodné využít ještě písemnou formu komunikace. Níže najdete vzory.

Přejít na vzor: dopis exekutorovi - žádost o poskytnutí informací

Přejít na vzor: dopis exekutorovi - žádost o splátkových kalendář

Jak této situaci (mám dluhy a exekuce, ale nevím jaké) předcházet?


Problém bývá především s doručovací adresou a nevyzvedáváním zásilek.

Pokud bydlíte na jiné adrese než máte trvalý pobyt nebo se často stěhujete, je dobré prostřednictvím České pošty zařídit, aby Vám pošta chodila tam, kde skutečně bydlíte. Více o službě tzv. dosílky na stránkách České pošty .

Pamatujte, že nevyzvedáváním zásilek se dluhům nevyhnete a navíc si situaci ještě více zkomplikujete!
Odkazy na vzory v článku

Žádost exekutora o poskytnutí informací o exekuci

Žádost exekutora o splátkový kalendářcomments powered by Disqus