JAK POSTUPOVAT: PŘI ZABLOKOVÁNÍ ÚČTU EXEKUTOREM

zablokování účtu při exekuci - postupJe možné, že i Vám se už stalo, že jste se při placení platební kartou nedostali k penězům na svém účtě. Banka Vás poté informovala, že účet zablokoval exekutor. Řada lidí se tak ocitne bez prostředků na uhrazení nezbytností. V některých případech ani majitel účtů netuší, že mu vznikl nějaký dluh a ocitl se v hrozbě exekuce. Následující článek odpovídá na základní otázky ohledně zablokování účtu exekutorem a nastiňuje možná řešení.

Pokud jste se s podobnou situací již potýkali, budeme rádi, když své zkušenosti sdělíte v diskuzi pod textem.Jak zjistím o jaký dluh a exekuci se jedná?


V některých případech nastává situace, že informace o zahájení exekuce byla povinnému doručena až poté, co již byl účet zablokován. Jindy zas má povinný (dlužník) problém s doručovací adresou nebo poštu vůbec nepřebírá. Zjištění, že byl účet zablokován, může být tedy pro leckterého dlužníka překvapením.

Možnosti zjištění informací


Banka - někdy je možné získat alespoň základní informace o exekuci (například jméno exekutora) přímo v bance, u které je účet veden

Soud - je možné se zeptat na okresním soudě dle trvalého bydliště povinného (dlužníka), zda je zde na jeho jméno něco vedeno - pokud ano, je možné vyžádat si nahlédnutí do spisu, pořizovat kopie atd.

Centrální evidence exekucí - on-line zjištění informací, které je však placené - více viz článek o zjišťování dluhů

Je mi banka povinná určitou částku vydat?


Ano. Banka je povinna vyplatit jednorázově částku odpovídající maximálně dvojnásobku životního minima - 6820 Kč.

Podmínkou samozřejmě je, aby tato částka na účtě byla. Pokud máte na účtě částku nižší, bude Vám vyplacena jen zbývající částka.

Pozor! Částka je vyplácena opravdu pouze jednorázově. Tedy ne například jednou za měsíc atd. Poté je potřeba zajistit, aby na účet nechodili další peníze. Pokud jste schopni uhradit exekučně vymáhaný dluh, učiňte tak samozřejmě co nejdříve.

Co když banka peníze nechce vydat?


Protože je to povinnost banky, odkažte se na příslušný paragraf zákona (§ 304b zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád). Pokud přesto nastane problém, vyžádejte si jednání s nadřízeným pracovníkem banky. Žádost dále můžete podat písemně, níže přikládáme vzor. Pro urychlení žádost předejte na pobočce osobně, pokud však neuspějete, zašlete ji prostřednictvím pošty.

§ 303 - § 304b občanského soudního řádu

Žádost o vyplacení dvojnásobku životního minima (vzor)

Co když mi na účet chodí výplata/důchod?


Ve většině případů je na účet vyplácen Váš pravidelný příjem - například mzda nebo důchod či dávky. Zároveň většina dlužníků ví, že nebude schopna dluh v krátké době uhradit, a exekuci tak zastavit. Je pak tedy třeba změnit způsob výplaty tohoto příjmu.


Postup v případě mzdy


Pokuste se se zaměstnavatelem domluvit na vyplácení mzdy v hotovosti. Jinou možností je nechat si vyplácet mzdu na účet někoho jiného - nesmí se však jednat o účet, ke kterému máte dispoziční práva.

Zákoník práce nestanoví, že by zaměstnavatel mohl nařídit zaměstnanci výplatu mzdy na jeho účet. Většina zaměstnavatelů však tuto formu upřednostňuje, protože je pro ně jednodušší. Výplata mzdy na účet je proto se zaměstnanci ujednána v pracovní smlouvě. Pokud toto ujednání v pracovní smlouvě chybí, pak by měl zaměstnavatel vyplácet mzdu v hotovosti na pracovišti. Na tuto povinnost ho můžete upozornit.

Pokud byla výplata mzdy na účet sjednána v pracovní smlouvě, pak se pokuste se zaměstnavatele domluvit. Může se však odkazovat na Vaše smluvní ujednání a nevyhovět Vám.

Postup v případě důchodu


Je třeba požádat o změnu způsobu výplaty důchodu na místní správě sociálního zabezpečení. Důchod si nechte vyplácet na složenku. Počítejte však s tím, že změna bude trvat přibližně tři měsíce. Pokud Vám na zablokovaný účet chodí pouze důchod (pravděpodobně už snížený o exekuční srážky), pak se můžete pokusit exekuci formou zablokování účtu zastavit. O to je třeba žádat exekutora, níže přikládáme vzor.

Vzor návrhu na zastavení exekuce

Jak mám dlužnou částku zaplatit, když byl zablokován účet s penězi?


Pokud je na účtě dostatek financí - pokuste se domluvit s exekutorem a bankou, aby částka byla zaplacena. V první fázi exekuce totiž banka peníze exekutorovi neposílá, pouze je zablokuje, takže s nimi nikdo nemůže disponovat.

Jestliže se Vám nepodaří domluvit, pak je třeba si peníze například půjčit od někoho známého. Pokud víte, že peníze na zaplacení máte, pouze k nim momentálně nemáte přístup, nemusí se Vaši přátelé či členové rodiny obávat, že jim peníze nevrátíte.

Jak exekuci zastavit?


První a jediné spolehlivé řešení je zřejmé - co nejrychlejším zaplacením dluhu. Pokud dluh zaplatíte do 30 dnů ode dne, kdy Vás exekutor vyzval k dobrovolnému plnění, značně snížíte náklady na exekuci. Dobře však zvažte, co pro zaplacení exekuce obětujete. Neberte si další výrazně nevýhodné půjčky, tím jen problém odložíte a dále prohloubíte. Také neplaťte exekuci na úkor zaplacení nájmu a dalších nutných výdajů, abyste nepřišli o bydlení atd.

Pokud byla exekuce nařízena neoprávněně (nejedná se o Váš dluh, dluh už byl uhrazen atd.), zašlete exekutorovi návrh na zastavení exekuce, níže přikládáme vzor návrhu.

Návrh na zastavení exekuce (vzor)

Kdy je možné postihnout účet manžela povinného (dlužníka)?


Od roku 2013 může exekutor zablokovat také účet manžela dlužníka. Podmínkou je, aby dluh vznikl jednomu nebo oběma manželům za trvání manželství. Pokud tato podmínka splněna není, měla by být exekuce zastavena. Blíže k tomuto tématu viz článek o dluzích manžela.