Vzor: Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

Stáhnout jako textový dokument


DBBR, s.r.o.
Požárníků 20
25262 Praha-západ

Okamžité zrušení pracovního poměru

Ve společnosti DBBR, s.r.o. pracuji na pozici recepční na základě pracovní smlouvy uzavřené dne 25.11.2010.

Dosud mi nebyla vyplacena mzda, na kterou mi vznikl nárok v dubnu a květnu 2012. Na tuto skutečnost jsem již několikrát upozorňovala a žádala nápravu, avšak nedostalo se mi žádné odezvy. Protože již uplynulo více než patnáct dní od termínu splatnosti, oznamuji, že okamžitě zrušuji pracovní poměr, v souladu s ustanovením § 56 zákona č. 206/2006 Sb. zákoníku práce.

Zároveň dle téhož ustanovení žádám výplatu náhrady mzdy za období, které odpovídá sjednané výpovědní době.

V Kladně dne 25. června 2012

Zuzana Králová