Vzor: Plná moc
Plná moc může být buď všeobecná nebo speciální. Pokud je plná moc všeobecná, dává zmocnitel zmocněnci právo za něj jednat ve všech případech, s výjimkou těch, u kterých to zákon vylučuje. Speciální plná moc je určena pouze pro konkrétní případ, situaci, úřad atd.


Stáhnout jako textový dokumentPLNÁ MOC


Zmocnitel: Karel Mladý, r.č. 420212/1542, bytem Novotného 23, Hodonín 69501
Zmocněnec: Marek Milý, r.č. 710615/4782, bytem Novotného 23, Hodonín 69501

Zmocňuji tímto pana Marka Milého, r.č. 710615/4782, aby mě plně zastupoval a jednal mým jménem ve všech úkonech a při všech záležitostech, u nichž to zákonu dovoluje.

Plná moc je uzavřena až do jejího odvolání zmocnitelem nebo vypovězení zmocněncem.

V Hodoníně dne 2.2.2014

Karel MladýVýše uvedenou plnou moc přijímám.

V Hodoníně dne 2.2.2014

Marek Milý


PLNÁ MOC


Zmocnitel: Karel Mladý, r.č. 420212/1542, bytem Novotného 23, Hodonín 69501
Zmocněnec: Marek Milý, r.č. 710615/4782, bytem Novotného 23, Hodonín 69501

Zmocňuji tímto pana Marka Milého, r.č. 710615/4782, aby mě plně zastupoval ve všech záležitostech, které se týkají příspěvku na péči, tedy podání žádosti, podání doplňujících informací, výplatě příspěvku atd.

Plná moc je uzavřena až do jejího odvolání zmocnitelem nebo vypovězení zmocněncem.

V Hodoníně dne 2.2.2014

Karel MladýVýše uvedenou plnou moc přijímám.

V Hodoníně dne 2.2.2014

Marek Milý