Vzor: Žádost o osvobození od soudních poplatků a ustanovení právního zástupce
Spisovou značku uvádějte pouze, jestli už ji znáte, to znamená, že už řízení bylo zahájeno. Pokud podáváte žádost zároveň s žalobou, spisová značka Vám ještě nebyla přidělena, a proto ji neuvádějte.

Hlavičku opište z žaloby, kterou k soudu podáváte (soud, žalobce, žalovaný).

Přílohou může být vyplněný formulář, dokládající příjmy a majetek. (Lze získat na soudě nebo stáhnout například z webových stránek Férová justice). Druhou variantou je počkat, až Vám soud tento formulář zašle a teprve potom ho vyplnit.Stáhnout jako textový dokumentOkresnímu soudu
v Hodoníně

ke sp. zn. 20C2115/2012

Žalobkyně: Tereza Nováková, narozená 27.6.1950, bytem Hodonín, Moravská 38
Žalovaný: Petr Zelený, narozen 20.7.1974, bytem Hodonín, Podskalská 27

Příloha:
- prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech
- potvrzení lékaře o zdravotním stavu

žaloba o náhradu škody

Žádost o osvobození od soudních poplatků a ustanovení právního zástupce

K okresnímu soudu v Hodoníně podávám dne 30.5.2012 žalobu, kterou se na žalobci domáhám náhrady škody. Vzhledem ke svým osobním, majetkovým a výdělkovým poměrům, které dokládám v přiloženém formuláři, nemohu uhradit soudní poplatek, a proto žádám o osvobození od jeho placení. Protože se domnívám, že se jedná o právně komplikovanou věc a vzhledem k mému špatnému zdravotnímu stavu, žádám zároveň o ustanovení právního zástupce.

V Hodoníně dne 30. května 2012

Tereza Nováková