Vzor: Žádost prarodičům o plnění vyživovací povinnosti (dopis)
Žádost slouží k pokusu o mimosoudní domluvu s rodiči Vašeho bývalého partnera, který z vážného důvodu neplní svou vyživovací povinnost. Důležité je si uvědomit, že se nejedná o situace, kdy rodič svou vyživovací povinnost plnit nechce, ale kdy ji z nějakého důvodu skutečně plnit nemůže. Dopis zašlete na adresu prarodičů, uchovejte kopii dopisu i potvrzení o odeslání.


Stáhnout jako textový dokumentKarla a Jiří Navrátilovi
Pražská 23
Hodonín 69501

Vážení paní a pane Navrátilovi,

obracím se na Vás s žádostí o pomoc při péči o Vaše dvě vnoučata Petra a Marii, jejichž otcem je Váš syn Marek. Vzhledem k tomu, že Marek nastoupil k výkonu trestu, kde nemá možnost výdělku, neplní momentálně svou vyživovací povinnost. Můj příjem je nyní pouze 11 000 Kč čistého měsíčně. Ačkoli mi částečně pomáhají moji rodiče, se kterými žiji, jejich příjem je tvořen pouze starobním důchodem. Nezbývá mi proto dost prostředků pro zajištění všech potřeb mých dětí.

Žádám Vás proto o poskytnutí přiměřeného výživného dle Vašich možností. Zároveň Vás musím upozornit, že vyživovací povinnost prarodičů i dalších příbuzných stanoví také zákon, viz níže. Pokud tedy na mou žádost nebudete reagovat, budu nucena se se svým nárokem obrátit na soud, aby výživné určil. Věřím proto, že se nám podaří nalézt vzájemně přijatelný kompromis a získám od Vás alespoň částečnou kompenzaci výživného, které mi momentálně Váš syn nemůže platit.

Obrátit se na mě můžete na adrese: Tereza Nováková, Moravská 38, Hodonín 69501 nebo prostřednictvím mailové adresy: terezanov@podoli.cz.

V Hodoníně dne 20.5.2013

Tereza Nováková

zákon č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník

§ 910

(1) Předci a potomci mají vzájemnou vyživovací povinnost.
(2) Vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti předchází vyživovací povinnosti prarodičů a dalších předků vůči dítěti.
(3) Vzdálenější příbuzní mají vyživovací povinnost, jen nemohou-li ji plnit bližší příbuzní.
(4) Nejedná-li se o poměr rodičů a dítěte, předchází vyživovací povinnost potomků vyživovací povinnosti předků.