Vzor: Předžalobní výzva k vyklizení bytu
Formální náležitosti výzvy nejsou podstatné. Důležité je, aby bylo zřejmé čeho se domáháte, jednoznačná identifikace bytu a dále dokdy má být vystěhování realizováno (minimálně by měla být poskytnuta lhůta sedmi dnů).

Je vhodné výzvu zaslat doporučeně a uschovat stvrzenku, aby bylo možné později zaslání prokázat.Stáhnout jako textový dokumentKarel Novák
Moravská 38
695 01 Hodonín

Výzva musí být zaslána na doručovací adresu dlužníka. Pro soud není rozhodující, zda dlužník dopis převzal, věřitel by měl být pouze schopen prokázat, že výzvu odeslal na správnou adresu.


Výzva k vyklizení bytu


Tímto dopisem Tě (Vás) upozorňuji na skutečnost, že bez právního důvodu užíváš byt, který je v mém osobním vlastnictvím. Ačkoli jsem Tě (Vás) již několikrát vyzývala k jeho vyklizení, dosud se tak nestalo.

Vyzývám Tě (Vás) proto, aby jsi byt vyklidil nejpozději do 14 dnů.

Pokud v uvedené lhůtě nedojde k vyklizení bytu, obrátím se se svým nárokem na soud a v rámci žaloby po tobě (Vás) budu žádat náhradu nákladů řízení.

V Hodoníně dne 5.května 2012

Tereza Nováková