Jak postupovat při evidenci na úřadě práceZtráta zaměstnání je pro většinu lidí samo o sobě značně stresující záležitostí. Běhání po úřadech pak může ke stresu nemalou měrou přispět. Registrovat se na úřadě práce je však pro většinu lidí nutností. Úřad práce získal jakožto jedna ze státních institucí nepříliš dobrou pověst a ti, kteří jsou nuceni ji navštívit poprvé se tak často zbytečně obávají. Následující text Vás stručně seznámí s postupem při registraci do evidence uchazečů o zaměstnání a zodpoví otázky, které si řada nezaměstnaných klade.

Pokud by vám postup nebo některý ze vzorů nebyl jasný, můžete kontaktovat například některou z bezplatných občanských poraden.Musím se registrovat na úřadě práce?

Ne, k registraci Vás nikdo nemůže nutit. Zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání má však několik nezanedbatelných výhod.

 1. Hrazení zdravotního a sociálního pojištění: uchazeč o zaměstnání registrovaný na úřadě práce nemusí platit sociální pojištění a zdravotní pojištění za něj hradí stát.


 2. Možnost získat podporu v nezaměstnanosti: podmínkou pro možnost žádat o podporu je evidovat se jako uchazeč o zaměstnání.


 3. Kontakty na zaměstnavatele: úřad práce sice svoji úlohu zprostředkovatele zaměstnání příliš neplní, ale minimálně někteří zaměstnavatelé s úřadem práce spolupracují.


 4. Rekvalifikace: zejména rizikové skupiny uchazečů (mladí lidé, lidé nad 50 let, zdravotně postižení) mohou získat bezplatnou rekvalifikaci.


Jak je to s placením zdravotního a sociálního pojištění?

Sociální pojištění si uchazeč o zaměstnání platit nemusí, doba evidence se mu počítá jako náhradní doba důchodového pojištění (avšak pouze po dobu pobírání podpory v nezaměstnanosti + 1 rok).

Zdravotní pojištění platí za uchazeče o zaměstnání stát. Uchazeč však musí evidenci na úřadě práce sám své pojišťovně nahlásit.


Dokdy se musím registrovat na Úřadě práce?

Aby nevznikl problém s placením zdravotního a sociálního pojištění je třeba o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání požádat nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání (nebo jiných činností - rodičovské dovolené apod.).

Jaké je třeba přinést dokumenty?

Občanský průkaz

Zápočtový list (nebo potvrzení o ukončení studia nebo potvrzení o rodičovské dovolené nebo potvrzení o péči o osobu blízkou nebo potvrzení o ukončení či přerušení samostatné výdělečné činnosti)

Formulář „Žádost o zprostředkování zaměstnání“

Případně formulář „Žádost o podporu v nezaměstnanosti“ , pokud chcete žádat o podporu v nezaměstnanosti + doklady pro výpočet podpory: např. evidenční list důchodového pojištění, potvrzení o zaměstnání, potvrzení o výši průměrného výdělku, dokladu o jiné výdělečné činnosti (u OSVČ)

Formuláře obdržíte na úřadě práce nebo si je můžete stáhnout, vyplnit a vytisknout zde.


Jak registrace na Úřadě práce probíhá?

Při jednání na úřadě práce by Vám měl být přidělen stálý pracovník, který se s Vámi bude setkávat na schůzkách. Měl by Vám pomoci s hledáním práce. Uchazeč o zaměstnání je povinen dokládat, že si zaměstnání snaží najít sám. Pokud se na úřad práce na předem domluvenou schůzku nemůžete dostavit, pak o tom úřad informujte předem. Pokud byste tak neučinili, vystavujete se riziku vyřazení z evidence.


Jak zjistím, zda mám nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Pro nárok na podporu v nezaměstnanosti musí být splněna základní podmínka:

Je třeba získat minimálně 12 měsíců důchodového pojištění v posledních dvou letech.

Dobu pojištění můžete získat z následujících činností: pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce s výdělkem přesahujícím 10 000 Kč měsíčně, péče o blízkou osobu (od druhého stupně závislosti), péče o závislé dítě do 10 let (od prvního stupně závislosti), péče o dítě do 4 let, v některých případech OSVČ (je vhodné se informovat na správě sociálního zabezpečení), pobírání invalidního důchodu ve třetím stupni.


Kdo nemůže získat podporu v nezaměstnanosti

 1. Poživatel starobního důchodu

 2. V posledních 6 měsících byl s uchazečem ukončen pracovní vztah pro porušení povinností zvláště hrubým způsobem

 3. OSVČ: je třeba nejprve činnost ukončit nebo přerušit na živnostenském úřadě.Jaká je výše podpory v nezaměstnanosti a jak dlouho ji je možné pobírat?

 1. První dva měsíce: 65% průměrného čistého výdělku

 2. Další dva měsíce: 50% průměrného čistého výdělku

 3. Zbytek podpůrčí doby: 45% průměrného čistého výdělku


POZOR! Pokud uchazeč předchozí zaměstnání ukončil sám výpovědí nebo dohodou se zaměstnavatelem bez vážného důvodu, snižuje se podpora od prvního měsíce na 45%. Nenechte se proto k ukončení pracovního poměru obdobným způsobem od zaměstnavatele nutit.


Doba pobírání (podpůrčí doba):

 1. Do 50 let věku: 5 měsíců


 2. Nad 50 let věku: 8 měsíců


 3. Nad 55 let věku: 11 měsícůMůžu si po dobu evidence na úřadě práce přivydělávat?

Ano. Ale pouze do výše poloviny minimální mzdy. Pro rok 2017 je minimální mzda 11 000 Kč, takže minimální přivýdělek je 5500 Kč.

Nezapomeňte tuto skutečnost nahlásit na úřadě. Pokud dosud máte nárok na podporu, ve dny zaměstnání (brigády) se pobírání podpory zastaví. O tyto dny se však prodlouží podpůrčí doba.

Příklad

Uchazeč o zaměstnání pan K. je evidovaný na úřadě práce a od ledna pobírá podporu v nezaměstnanosti. Délka jeho podpůrčí doby je 5 měsíců, tedy do konce května. V únoru pan K. pracoval na základě dohody o provedení práce 7 dní s celkovým výdělkem 3800 Kč. Protože tuto skutečnost nahlásil na úřadě práce a výdělek nepřesáhl 5500 Kč, nebyl vyřazen z evidence. Po dobu 7 dnů, kdy si přivydělával, nepobíral podporu v nezaměstnanosti. Podpůrčí dobu tedy bude trvat o týden déle, tedy do konce prvního týdne v červenci.Budu muset dělat veřejně prospěšné práce?

Veřejně prospěšné práce jsou z pohledu úřadu práce běžnou pracovní příležitostí, za kterou náleží mzda. Nejedná se tedy o tzv. veřejnou službu, která je svázána s dávkami pomoci v hmotné nouzi.

Úřad práce Vám může výkon veřejně prospěšné práce nabídnout, pokud odpovídá Vaší kvalifikaci. Obvykle je nabízen uchazečům evidovaným delší dobu. Pokud bez závažného důvodu odmítne, může být sankčně vyřazen z evidence.

Kdy mě může Úřad práce vyřadit z evidence?

Zejména při porušení povinností, které jsou na uchazeče o zaměstnání kladeny.

Příklady porušení povinností

 1. Nedostavování se bez omluvy na domluvené schůzky.


 2. Odmítnutí nabídnutého zaměstnání bez vážného důvodu.


 3. Neoznámení změny některých důležitých skutečností (například získání výdělku formou brigády, změny zdravotního stavu atd.)Kde se mohu registrovat?

Pro první kontakt s úřadem práce je nutné navštívit kontaktní pobočku úřadu práce, podle místa trvalého pobytu. Seznam kontaktních pracovišť najdete zde.

Pokud ve skutečnosti žijete v jiném městě, pak můžete požádat o zprostředkování zaměstnání zde. Žádat o převedení však musíte v místě Vašeho skutečného bydliště.Související články


Výpověď ze zaměstnání

Výpověď ze zdravotních důvodů


comments powered by Disqus