RODINA


Rozvod - postup při rozvodu, soudní jednání, vzory návrhů k soudu

Vymáhání výživného - neplacení výživného, soudní a exekuční vymáhání, trestní oznámení

Zrušení výživného - výživné zletilého dítěte, soudní zrušení

Určení otcovství - zapsání otce do rodného listu, soudní určení otcovství, vzory podání k souduVZORY DOKUMENTŮ


Výživa a výchova zletilých a nezletilých dětí

Dohoda o zrušení výživného [DOKUMENT WORD]

Dopis rodiči neplatící výživné - trestní oznámení [DOKUMENT WORD]

Návrh na úpravu práv a povinností rodičů k nezletilým dětem [DOKUMENT WORD]

Žádost prarodičům o plnění vyživovací povinnosti [DOKUMENT WORD]

Návrh na určení výživného prarodičům [DOKUMENT WORD]

Návrh na zvýšení výživného [DOKUMENT WORD]

Návrh na zrušení vyživovací povinnosti ke zletilému dítěti [DOKUMENT WORD]

Návrh na zastavení exekuce - výživné [DOKUMENT WORD]


Určení a popření otcovství

Žaloba o popření otcovství [DOKUMENT WORD]

Dopis matky pravděpodobnému otci dítěte, který nechce učinit souhlasné prohlášení na matrice [DOKUMENT WORD]

Žaloba na určení otcovství [DOKUMENT WORD]


Rozvod

Dohoda rodičů o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu [DOKUMENT WORD]

Smlouva o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a práv a povinností společného bydlení pro dobu po rozvodu [DOKUMENT WORD]

Návrh na rozvod manželství (dohodou, nesporný) [DOKUMENT WORD]

Návrh na rozvod manželství (sporný rozvod) [DOKUMENT WORD]

Žaloba na vypořádání společného jmění manželů [DOKUMENT WORD]