Vzor: Žádost pronajímatele o přiměřenou slevu z nájemného
V dopise popište závadu, uveďte kdy a jak jste vyzývali k nápravě. Pokud už závada byla napravena, vyčíslete částku, kterou chcete od pronajímatele vrátit nebo o tuto částku snížit nájemné v následujících měsících. Pokud náprava dosud sjednána nebyla, pak můžete uvést, že žádáte slevu z nájemného, až do doby, než bude oprava provedena. Navrhněte konkrétní částku.

Dopis zašlete pronajímateli, ponechte si pro případné soudní jednání jeho kopii.Stáhnout jako textový dokumentJiří Mráz
Úzká 24
Hodonín 695 01

Věc: Poskytnutí přiměřené slevy z nájemného

Jsem nájemcem Vašeho bytu na adrese Zelená 24 v Hodoníně, kde na základě nájemní smlouvy platím nájemně ve výši 7500 Kč měsíčně.

Jak jsem již upozorňoval v předchozím dopise, do bytu zatéká dvěma střešními okny voda. Žádal jsem Vás proto o sjednání opravy, nicméně oprava zatím provedena nebyla. Závada na oknech je dlouhodobého charakteru, trvá už od května tohoto roku.

Protože tato závada po delší dobu zhoršuje užívání bytu, žádám Vás tímto o poskytnutí přiměřené slevy z nájemného za období od 1. května až do doby, kdy bude závada odstraněna. Jako přiměřená se mi jeví částka 1000 Kč. Žádám Vás proto o zaplacení částky 5000 Kč do 15 dnů, za období květen-září 2012, protože jsem nájemné za toto období již uhradil v plné výši. V dalších měsících budu platit nájemné ve výši 6500 Kč, dokud nebude provedena oprava.

Upozorňuji, že pokud by z Vaší strany došlo k odmítnutí poskytnutí slevy z nájemného, obrátím se se svým požadavkem na soud.

V Hodoníně dne 25. září 2012

Martin Mráček