Vzor: Žádost o osvobození od soudních poplatků
Spisovou značku uvádějte pouze, jestli už ji znáte, to znamená, že už řízení bylo zahájeno. Pokud podáváte žádost zároveň s žalobou, spisová značka Vám ještě nebyla přidělena, a proto ji neuvádějte.

Hlavičku opište z žaloby, kterou k soudu podáváte.

Přílohou může být vyplněný formulář, dokládající příjmy a majetek. (Lze získat na soudě nebo stáhnout například z webových stránek Férová justice). Druhou variantou je počkat, až Vám soud tento formulář zašle a teprve potom ho vyplnit.Stáhnout jako textový dokumentOkresnímu soudu
v Hodoníně

ke sp. zn. 20C2115/2012

Žalobkyně: Tereza Nováková, narozená 27.6.1950, bytem Hodonín, Moravská 38
Žalovaný: Karel Novák, narozený 28.5.1980, bytem tamtéž

Příloha:
- prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech

Žaloba o vyklizení bytu

Žádost o osvobození od soudních poplatků

K okresnímu soudu v Hodoníně podávám dne 30.5.2012 žalobu, kterou se domáhám vyklizení bytu č. 5 ve druhém poschodí č.p. 38 na ulici Moravská v Hodoníně. Vzhledem ke svým osobním, majetkovým a výdělkovým poměrům, které dokládám v přiloženém formuláři, nemohu uhradit soudní poplatek, a proto žádám o osvobození od jeho placení.

V Hodoníně dne 30. května 2012

Tereza Nováková