Vzor: Stížnost na exekutora
Stížnost může být formulována i jinak, formální náležitosti nejsou stanoveny. Podstatné je uvést o jaký exekutorský úřad se jedná, případně i jména konkrétních pracovníků, znáte-li je. Dále je vhodné se odkázat na jednací číslo exekuce, uvádět data, kdy došlo k jednání, na které si stěžujete. Samozřejmě je vhodné také přiložit důkazy svých tvrzení, máte-li nějaké k dispozici.
Exekutorská komora
Radnická 14/16
602 00 Brno

Věc: Stížnost na postup exekutorského úřadu

Přílohy:
- fotografie pořízené svědkem Karlem Novákem
- kopie nájemní smlouvy

I.


Dne 23.5. 2013 byla proti mně exekučním příkazem č.j. 0120EX2548/13-2 nařízena exekuce prodejem movitého majetku. Na základě tohoto exekučního příkazu byl dne 13.6.2013 v bytě, který obývám na základě nájemní smlouvy, proveden soupis majetku pracovníky exekutorského úřadu v .... soudního exekutora ........................

II.


Prohlídku bytu a soupis majetku prováděli tři pracovníci exekutorského úřadu, jejichž jméno neznám, protože průkazy ukázali pouze na krátký okamžik při vstupu do bytu a pozdější výzvy k opětovnému předložení odmítali. Všichni tři zaměstnanci exekutorského úřadu se při prohledávání bytu chovali neurvale, zanechali po sobě nepořádek a došlo k poškození nábytku, rozbití několika kusů nádobí a poškození dveří. Ačkoli jsem žádala, aby byl proveden záznam, nebylo mi vyhověno. Z toho důvodu jsem přivolal svého souseda Karla Nováka, aby mohl později jednání pracovníků dosvědčit. Zároveň se mu podařilo také část výkonu zdokumentovat pomocí mobilního telefonu.

Vykonavatelé navíc do soupisu zahrnuli věci, které patří majiteli bytu, se kterým mám sepsanou nájemní smlouvu. Stalo se tak, i přestože jsem jeho vlastnictví věcí dokládala nájemní smlouvou, která obsahuje fotografickou dokumentaci vybavení, které je součástí bytu.

III.


Žádám Vás proto, aby došlo k prošetření jednání zaměstnanců exekutorského úřadu.

V Hodoníně dne 24.5.2013

Tereza Nováková
Stáhnout jako textový dokument