Vzor: Dopis matky pravděpodobnému otci dítěte, který nechce učinit souhlasné prohlášení na matrice
Kopii dopisu můžete uchovat pro soud, aby bylo jasné, že jste se pokoušela dohodnout mimosoudně.


Stáhnout jako textový dokumentKarel Novotný
Zelená 767,
530 95 Pardubice

Karle,

Tímto dopisem Tě vyzývám k učinění souhlasného prohlášení na matrice, kterým stvrdíš své otcovství k dítěti, jehož narození očekávám za šest měsíců. Vzhledem k tomu, že jsem se v době početí intimně stýkala pouze s Tebou, je vyloučené, aby byl otcem dítěte kdokoliv jiný.

Upozorňuji Tě, že pokud se k otcovství dobrovolně nepřihlásíš, jsem odhodlána podat k soudu žalobu na určení otcovství v souladu s § 54 zákona č. 94/1963 Sb. o rodině. Vzhledem k tomu, že je jisté, že bude moje žaloba úspěšná, vezmi prosím na vědomí, že budeš nucen uhradit náklady soudního řízení. Poplatek za podání žaloby je 2000 Kč a dále bude pravděpodobně třeba uhradit náklady na vypracování znaleckých posudků (testů DNA), což je částka v řádu několika tisíc korun.

V Pardubicích 20.2.2012

Zuzana Ptáčková