Vzor: Uznání dluhu
Uznání dluhu může být formulováno jakýmkoliv způsobem. Je ale třeba, aby byly uvedeny jednoznačné identifikační údaje dlužníka a věřitele, částka a důvod dluhu (např. smlouva o půjčce). Dále je vhodné uvést konkrétní datum, do kterého má být dluh zaplacen. Součástí je samozřejmě podpis (zejména dlužníka), datum a místo podpisu.


Stáhnout jako textový dokumentUZNÁNÍ DLUHU


Martin Říčný, bytem Skalská 26, 53301 Pardubice; rodné číslo: 740221/1472, dále jako věřitel

a


Petr Nový, bytem Horní 284/29, 53301 Pardubice; rodné číslo: 810514/4548, dále jako dlužníkNíže podepsaný dlužník Martin Petr Nový, r.č. 810514/4548 si dne 30.11.2013 půjčil od níže podepsaného věřitele Martina Říčného, ř.č. 740221/1472 částku 35 000,- Kč na základě smlouvy o půjčce. Zároveň byla sjednána smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč.

Dlužník tento dluh v celkové výši 36 000,- Kč uznává a zavazuje se k jeho zaplacení do 31.8.2014.

V Pardubicích dne 1.7.2014Martin Říčný

.......................................

Petr Nový

......................................