Vzor: Návrh na rozvod manželství - nesporný, smluvený
Návrh je podáván k soudu dle posledního společného bydliště manželů (nemusí souhlasit s trvalým pobytem). Protože se jedná o rozvod nesporný, nezáleží na tom, kdo z manželů bude uveden jako žalobkyně a kdo jako žalobce. Pokud je to vhodné, pod každým odstavcem žalobce navrhuje důkazy, pokud se jedná o listinné důkazy, je možné je k návrhu připojit (kopii), soud následně v průběhu řízení vyzývá k předložení originálu.

V prvním odstavci uvedete, kdy manželství vzniklo, zda se jedná o první manželství obou žalobce a žalovaného a zda se v manželství narodily děti. Vzhledem k tomu, že se jedná o smluvený rozvod, soud neposuzuje okolnosti rozpadu, a proto je můžete pospat vlastními slovy velmi stručně (viz druhý odstavec).

K návrhu je přiloženo vyjádření odpůrce. To podepíše ten, kdo je v návrhu uveden jako žalovaný.

Návrh je spojen s nutností zaplatit soudní poplatek ve výši 2000 Kč. Předpokládá se, že se manželé o poplatek rozdělí. K soudu by měl být návrh doručen (společně s dohodou o úpravě poměrů nezletilých dětí a smlouvou o vypořádání společného majetku) ve dvou vyhotoveních.Stáhnout jako textový dokument
Okresnímu soudu
v Hodoníně

Žalobkyně: Tereza Nováková, narozená 27.6.1976 , bytem Hodonín, Moravská 38
Žalobce: Marek Novák, narozen 8.12.1974, bytem Hodonín, Moravská 38

Návrh na rozvod manželství

I.


Naše manželství bylo uzavřeno dne 15. 8. 1998 před Městským úřadem ve Zlíně. U obou z nás se jednalo o první manželství. Z manželství se narodil 28.3.1999 nezl. Petr a 20.1.2001 nezl. Marie. Poslední společné bydliště je na adrese Moravská 38, Hodonín.

Důkaz:
- oddací list, rodné listy
- výslech účastníků

II.


Naše manželství bylo uzavřeno po tříleté známosti. Začali jsme spolu žít ještě před sňatkem, po narození dcery jsme se přestěhovali do posledního společného bydliště, viz výše. Počátkem roku 2012 se náš vztah zhoršil a žalovaný se posléze odstěhoval a v současnosti pouze přispívá žalované na provoz domácnosti a péči o děti. S dětmi se žalovaný stýká ve svém novém bytě, kde bydlí sám. S žalovaným se intimně nestýkáme od počátku roku 2012 a od dubna roku 2012 společně nebydlíme.

III.


Žalovaný s rozvodem souhlasí a k návrhu na rozvod se připojuje. Byla uzavřena dohoda o úpravě poměrů k nezletilému Petrovi a nezletilé Marii, kterou schválil Okresní soud v Hodoníně (nebo: návrh na jejíž schválení je podáván současně k okresnímu soudu v Hodoníně). Rozsudek již nabyl právní moci. Dále byla uzavřena dohoda o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a bydlení.

Důkaz:
- dohoda o úpravě poměrů k nezl. Petrovi a nezl. Marii
- smlouva o vypořádání majetkových vztahů a bydlení

IV.


Vzhledem k tomu, že byly splněny podmínky pro rozvod manželství dle § 24a zákona o rodině, navrhuji, aby soud vydal tento

rozsudek:


Manželství Terezy Novákové, roz. Novotné a Marka Nováka, uzavřené dne 15. 8. 1998 před Městským úřadem ve Zlíně, se rozvádí.

V Hodoníně dne 30. června 2013

Tereza Nováková
Vyjádření odpůrce

Okresnímu soudu
v Hodoníně

Vyjádření odpůrce k návrhu na rozvod manželství

Žalobkyně: Tereza Nováková, narozená 27.6.1976 , bytem Hodonín, Moravská 38
Žalovaný: Marek Novák, narozen 8.12.1974, bytem Hodonín, Moravská 38

Odpůrce prohlašuje, že souhlasí s návrhem na rozvod manželství, který podala žalobkyně ke zdejšímu soudu a k návrhu se připojuje.

V Hodoníně 30. června 2013

Marek Novák