Vzor: Návrh na rozvod manželství - sporný
Návrh je podáván k soudu dle posledního společného bydliště manželů (nemusí souhlasit s trvalým pobytem). Protože se jedná o rozvod nesporný, nezáleží na tom, kdo z manželů bude uveden jako žalobkyně a kdo jako žalobce. Pokud je to vhodné, pod každým odstavcem žalobce navrhuje důkazy, pokud se jedná o listinné důkazy, je možné je k návrhu připojit (kopii), soud následně v průběhu řízení vyzývá k předložení originálu.

V prvním odstavci uvedete, kdy manželství vzniklo, zda se jedná o první manželství obou žalobce a žalovaného a zda se v manželství narodily děti. Vzhledem k tomu, že se jedná o sporný rozvod, soud posuzuje okolnosti rozpadu, a proto je nutné důvody uvést (viz druhý odstavec).

Návrh je spojen s nutností zaplatit soudní poplatek 2000 Kč.Stáhnout jako textový dokumentOkresnímu soudu
v Hodoníně

Žalobkyně: Tereza Nováková, narozená 27.6.1976 , bytem Hodonín, Moravská 38
Žalobce: Marek Novák, narozen 8.12.1974, bytem Hodonín, Moravská 38

Návrh na rozvod manželství

I.


Naše manželství bylo uzavřeno dne 15. 8. 1998 před Městským úřadem ve Zlíně. U obou z nás se jednalo o první manželství. Z manželství se narodil 28.3.1999 nezl. Petr a 20.1.2001 nezl. Marie. Poslední společné bydliště je na adrese Moravská 38, Hodonín.

Důkaz:
- oddací list, rodné listy
- výslech účastníků

II.


Náš vztah se žalovaným trval od roku 1995, kdy jsme se seznámili při studiu na vysoké škole. Vzhledem k tomu, že jsem v roce 1998 neplánovaně otěhotněla, rozhodli jsme se pro sňatek. Po narození syna a posléze dcery byl náš vztah spokojený a nedocházelo k výraznějším konfliktům. Před svatbou jsme krátce žili u mých rodičů a následně se přestěhovali do samostatného bytu, kterým byl naším posledním společným bydlištěm, viz výše. V roce 2007 však žalovaný přišel o zaměstnání a nedařilo se mu delší dobu nalézt nové pracovní uplatnění. Z této situace vyplývalo jeho podrážděné jednání se mnou i dětmi, kdy začal vyhledávat příležitosti ke sporům. K tomu se k navíc posléze připojily finanční potíže, které vedly k dalším konfliktům. Ačkoli je nyní žalovaný opět zaměstnaný, náš vztah se už nevrátil do původního stavu. Žalovaný v posledních měsících tráví ve společném bydlišti minimum času, zdržuje se komunikace se mnou i dětmi. Z některých jeho zmínek jsem vyrozuměla, že navázal vztah s jinou ženou. Nezletilý Petr a Marie současnou situaci přijímají pouze obtížně, je zřejmé, že došlo k oslabení jejich citového vztahu k otci. S žalovaným se intimně nestýkáme od počátku roku 2012.

III.


Současně podávám návrh na úpravu poměrů nezletilého Petra a nezletilé Marie pro dobu po rozvodu k Okresnímu soudu v Hodoníně.

Důkaz:
- kopie návrhu na úpravu poměrů k nezletilým

IV.


Jak vyplývá z výše uvedeného, domnívám se, že naše manželství je hluboce a trvale rozvrácené a do budoucna nelze předpokládat nápravu současné situace. Naše manželství se stalo jen formálním svazkem a nelze očekávat obnovení manželského soužití. Současná situace je výrazně nevyhovující i pro naše děti. Navrhuji proto, aby soud vydal tento

rozsudek:


Manželství Terezy Novákové, roz. Novotné a Marka Nováka, uzavřené dne 15. 8. 1998 před Městským úřadem ve Zlíně, se rozvádí.

V Hodoníně dne 30. června 2013

Tereza Nováková