Vzor: Žádost zaměstnance o vyplacení odstupného
Žádost nemá předepsané formální náležitosti, slouží pouze k mimosoudní dohodě se zaměstnavatelem - upozornění na skutečnost, že nebylo vypláceno odstupné, na které má zaměstnanec nárok. Žádost dále může sloužit jako předžalobní výzva pro případné soudní jednání. Uchovejte proto její kopii a doklad o odeslání (pokud možno doporučeně s dodejkou).

Stáhnout jako textový dokument
Slena, s.r.o.
Krátká 28,
Pardubice
530 12

Věc: Žádost o vyplacení odstupného

Vážení,

ve firmě Slena jsem byla zaměstnána jako účetní na základě pracovní smlouvy ze dne 1.2.2010. Dne 8.6.2012 jsem obdržela výpověď, protože jsem se stala nadbytečnou. Dle § 67 zákona č. 262/2006 zákoníku práce přísluší zaměstnanci, se kterým je pro tento důvod ukončován pracovní poměr, odstupné. Protože můj pracovní poměr u Vaší firmy trval déle než dva roky, náleží mi odstupné ve výši trojnásobku průměrné mzdy. Protože již uplynula výpovědní lhůta a v nejbližším výplatním termínu (září) mi odstupné nebylo vyplaceno, žádám Vás tímto o jeho vyplacení do 31.října 2012. Pokud odstupné do této doby nebude vyplaceno, budu nucena záležitost předat k řešení soudu.

V Pardubicích dne 15. října 2012

Helena Ptáčková